Biz Sizi Arayalım

0 (533) 411 22 78 0 (332) 235 33 90

KKYDP 11. Etap – Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi

KKYDP 11. ETAP TEBLİĞİ BUGÜN YAYINLANDI…

21 Ekim 2016 Cuma

kkydp-11-etap-tebligi

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA TARIMA DAYALI

YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2016/37)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 1/1/2016-31/12/2020 tarihleri arasında, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyetlere yönelik yatırımlar için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu, 22/2/2016 tarihli ve 2016/8541 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

YATIRIM KONULARI

-Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin
yapımı,

– Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik mevcut faal
olan veya olmayan tesislerin kapasite artırımı ve/veya teknoloji yenilenmesi,

– Tarımsal ürünlerin işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik kısmen yapılmış
yatırımların tamamlanması,

– Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı,

– Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,

– Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,
hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

– Kırsal turizm yatırımları,

– Çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,

– El sanatları ve katma değerli ürünler,

– Bilişim sistemleri ve eğitimi,

Afyonkarahisar, Ağrı, Amasya, Ankara, Aydın,
Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan,
Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa,
Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa,
Uşak, Van, Yozgat, Aksaray, Karaman, Ardahan illerinde;

– Yaş meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları hariç bitkisel ürünlerin
işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

– Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konusunda sadece ham
derinin işlenmesi,

– Soğuk hava deposu,

– Çelik silo,

– Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

– Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,

– Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine
yönelik altyapı sistemleri, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları,

Adana, Adıyaman, Antalya, Artvin, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Edirne, Eskişehir,
Gaziantep, Gümüşhane, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Muğla,
Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tunceli, Zonguldak, Bayburt, Kırıkkale, Batman,
Şırnak, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Osmaniye ve Düzce illerinde ise;

– Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

– Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

– Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

– Soğuk hava deposu,

– Çelik silo,

– Hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

– Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,

– Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar

– Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,

– Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,

– Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm, çiftlik faaliyetlerinin
geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri
ve eğitimi yatırımları,

 

HİBE DESTEKLERİ YATIRIM MİKTARLARI

2.000.000 TL

1.000.000 TL

Ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı;
– Bitkisel ürün işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlardan yaş
meyve sebze tasnif, paketleme ve depolama yatırımları için 2.000.000 Türk Lirası, tohum işleme,
paketleme ve depolama yatırımları için 2.000.000 Türk Lirası, bunun dışında kalan yatırımlar
için 1.500.000 Türk Lirası