Biz Sizi Arayalım

0 (533) 411 22 78 0 (332) 235 33 90

KALKINMA AJANSLARI

KALKINMA AJANSLARI

Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak üzere oluşturulacak kalkınma ajanslarının kuruluş, görev ve yetkileri ile koordinasyonuna ilişkin esas ve usûlleri düzenlemek ve sürekli gözden geçirmektir.

  • MALİ DESTEK
  • TEKNİK DESTEK