Biz Sizi Arayalım

0 (533) 411 22 78 0 (332) 235 33 90

ISO 22000

ISO 22000
ISO 22000 güvenilir ürünlerin tüketiciye sunulması amacıyla, düzgün işleyen bir sistemin oluşturulması ve korunması temeline dayalı bir gıda güvenliği kavramıdır.

Bir gıda zincirinde hammadde temininden başlayarak, gıda hazırlama, işleme, üretim, ambalajlama, depolama ve nakliye gibi gıda zincirinin her aşamasında ve noktada tehlike analizleri yaparak, gerekli yerlerde kritik kontrol noktalarını belirleyen ve bu noktaları izleyen herhangi bir problemi henüz oluşmadan önleyen sistemin korunmasını sağlayarak belirli normlara uygun güvenilir gıdaların üretilmesini sağlayan, her ölçekteki kuruluşa uygulanabilen, bir gıda güvenliği sistemidir.

KİMLER UYGULAYABİLİR
ISO 22000; Gıda üreticileri, gıda sektörü için paketleme ve ambalaj malzemesi üreticileri, tohum ve yem üreticileri, çiftçiler, oteller, restoranlar, katkı maddesi üreticileri, temizlik ve sanitasyon hizmeti veren kuruluşlar, gıda sektörü için ekipman üretim ve satışı yapan kuruluşlar, gıda perakendeci ve toptancıları, taşıma ve depolama hizmeti veren kuruluşlar, haşere mücadele hizmeti veren kuruluşlar içindir.

ISO 22000 genel olarak kabul görmüş aşağıdaki 7 temel ilkeden oluşmaktadır;
1.Tehlike analizinin yapılması
2. Kritik kontrol noktalarının belirlenmesi
3. Kritik limitlerin oluşturulması
4. Kritik kontrol noktalarının izlenmesi için sistemin kurulması
5. Kontrol altında olmayan noktaların izlenmesi ve varsa düzeltici faaliyetlerin oluşturulması
6. Sistemin etkili bir şekilde işlemesinin denetlenmesi için kontrol prosedürlerinin oluşturulması
7. Bu ilkelerin uygulanması için prosedür ve kayıtları kapsayan dokümantasyon sisteminin oluşturulması

ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistem standardı 01 Eylül 2005 tarihinde Uluslararası Standardizasyon Organizasyonu (ISO) tarafından yayınlanmış ilk uluslararası “Gıda Güvenlik Yönetim Sistemi” standardıdır.

Ülkemizde 26.01.2006 tarihinde yayınlanan TS EN ISO 22000 standardı TS 13001 (HACCP) standardının yerini almıştır. ISO 22000 gıda zinciri içerisindeki tüm organizasyonları kapsayan ve güvenli gıda için gereksinimleri belirleyen bir Yönetim Sistemini tarif eder.