Biz Sizi Arayalım

0 (533) 411 22 78 0 (332) 235 33 90

IPARD

ipard
IPARD Nedir? HİBE DESTEĞİ Alabilmek İçin Neler Yapmalıyım?

IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak
amacıyla oluşturulan, Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (Instrument for Pre-Accession
Assistance-IPA) Kırsal Kalkınma bileşenidir.
IPARD, Avrupa Birliği’nin Ortak Tarım Politikası, Kırsal Kalkınma Politikası ve ilgili
politikalarının uygulanması ve yönetimi için uyum hazırlıklarını ve bu kapsamda
politika geliştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.
IPARD desteğinin 2014-2020 dönemini içeren çok yıllı “Kırsal Kalkınma Programı”
kapsamında uygulanması gerekmektedir. Bu süreçte Avrupa Komisyonu ve Türkiye
Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilecek destek programları uygulanacaktır.

 

 

Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar
Bu tedbirin genel amaçları:
■ Ortak Tarım Politikası ile AB’ye katılım sürecindeki ilgili diğer politikalara ilişkin
müktesebatın uygulanmasına yönelik Türkiye’nin hazırlık sürecine katkı sağlamak.
■ F iziki sermayenin geliştirilmesi aracılığıyla, akılcı, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir
büyüme amacıyla, ekonomik, sosyal ve bölgesel kalkınmayı desteklemek.
■ Kaynakların verimli kullanımını ve yenilenebilir enerji kullanımının
yaygınlaştırılmasını desteklemek.
Bu tedbirin spesifik amaçları:
■ Birincil tarım ürünlerinin üretiminde tarım işletmelerinin genel performansını
iyileştirmek ve işletmelerin pazarlama yeterlilikleri dahil olmak üzere rekabet
güçlerini artırmak.
■ Çevrenin korunması ve hayvan refahı konularında ilgili AB standartları ile uyum
sağlamak.

TARIM ve KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

Kaynak: >>>TKDK

 

>>>> HİBE DESTEĞİ ALMAK İÇİN BİZİ ARAYIN +90 (533) 411 22 78 <<<<<

ipard_3