Biz Sizi Arayalım

0 (533) 411 22 78 0 (332) 235 33 90

Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliğine %50 Devlet Hibesi

HAYGEM Kapsamında Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliğine %50 Devlet Hibesi Verilecek!

Projenin Amacı Nedir?

Damızlık manda yetiştiriciliği yapan modern büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması, ülkenin damızlık manda ihtiyacının karşılanması, son yıllarda azalan manda sayısının arttırılması, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesini sağlayacak yatırımların desteklenmesini Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliğine üye olan gerçek ve tüzel kişi üreticilerin yapacakları, 150 baş kapasiteye sahip, damızlık manda düve üretimi ve ticari gebe manda satışı için yeni işletme kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin 150 baş olacak şekilde artırılması ve bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımlarını, yönetimini, başvuru koşullarını, yatırımcının yükümlülüklerini, yatırıma alınma koşullarını, yatırım için hak ediş düzenlemeyi, teknik şartların belirlenmesini, yatırımların izlenmesi ve raporlamanın çerçevesini açıklamaktadır.

Hibe Desteği Uygulanacak İller

Afyonkarahisar, Bitlis, Diyarbakır, Düzce, İstanbul, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya,  Muş, Samsun, Tekirdağ, Tokat ve Zonguldak

Hibe Konuları ve Oranları

UYGULANACAK YATIRIM KONULARI                      HİBE ORANI (%)

İNŞAAT

Yeni Yatırım                                                                                           50

Kapasite artırımı/rehabilitasyon

HAYVAN ALIMI    

Damızlık dişi manda ve manda boğası alımı                                    50

MAKİNE ALET-EKİPMAN ALIMI

Yem Karma ve Dağıtma makinesi ile Gübre Sıyırıcı                       50

Yatırım Alt ve Üst Sınırları

Yeni yatırımlarda 150 baş kapasiteye sahip, damızlık manda düve üretimi ve ticari gebe manda satışı için yeni işletme kurulması ve damızlık dişi manda ve manda boğası alınması veya kapasite arıtımı/rehabilitasyon yatırımlarında ise mevcut işletmelerin kapasitelerinin 150 baş olacak şekilde artırılması ve damızlık dişi manda ve manda boğası alınması için, damızlık manda yetiştirileri birliğine üye gerçek ve tüzel kişiler hibe desteğinden yararlandırılır.

Başvuru Tarihleri

01 Haziran 2017’de başlayıp 30 Haziran 2017 tarihinde sona erecektir.

 

Daha Detaylı Bilgi İçin Bize Ulaşın….