Biz Sizi Arayalım

0 (533) 411 22 78 0 (332) 235 33 90

Damızlık Koç Teke Yetiştiriciliğine %50 Hibe Verilecek

Damızlık Koç Teke Yetiştiriciliği Yatırımlarına Devlet % 50 Hibe Desteği Verecektir

Destekleme Konuları ve Hibe Oranları Nelerdir?

Yatırım Konuları                                                                Uygulanacak Hibe Oranı(%)

         İNŞAAT    Yeni inşaat yapımı, rehabilitasyon ve kapasite artırımı, %50

         HAYVAN ALIMI    Damızlık koç-teke alımı %50

         MAKİNE ALET-EKİPMAN ALIMI   Gübre sıyırıcı, yem kırma, karma ve dağıtma %50

Kurulacak işletmelerden yetiştiriciler, her 50 baş anaç hayvana kadar bir baş koç-teke olmak üzere en fazla 5 baş koç-teke alabilir ve destekleme hibesinden bir kez yararlandırılır. Birliklerce kurulacak veya kapasitesi artırılacak işletmelerden ilk 500 (beşyüz) baş damızlık koç teke alımının desteklenmesinden sonraki takip eden yıllarda koç-teke hibesinin devam edip etmeyeceği bütçe imkanları dahilinde Bakanlıkça belirlenir.

Birlik tarafından kurulacak işletme 500 baş kapasiteye sahip damızlık koç-teke üretimine yönelik ağıl olmalıdır. Birliğe ait damızlık üretimi için mevcut bir işletmenin bulunması durumunda bu işletmenin kapasitesi 500 başa sahip olacak şekilde artırılabilir, 500 başın üzerindeki kapasiteye sahip işletmeler için yalnızca 500 başlık bölümü için rehabilitasyon yatırımları desteklenir.

Hangi İlleri Kapsıyor?

Ağrı, Antalya, Afyonkarahisar, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Karaman, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kırklareli, Konya, Mardin, Mersin, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Ordu ve Van

Yatırımlar Nasıl Olacak?

Yeni yatırım yapılırsa: Ağıl Yapılması İnşaatı, Makine Ekipman Alımı,  Gübre Çukur, Silaj Deposu Yapımları

Ağıl Var İse: Makine Ekipman Alımı, Gübre Çukuru, Silaj Deposu Yapımları

Ağıl Var İse: Sadece Makine Ekipman Alımları

Ağıl Var İse: Kapasite Arttırımı Faaliyetleri

Başvuru Süresi Ne Zaman Bitecek?

Yeni inşaat veya rehabilitasyon inşaatı yaptıracak olan birlikler, başvuruda aranacak belge ve bilgiler  ile birlikte 2017 yılı için 15 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında yatırımın yapılacağı yerin bulunduğu İl Müdürlüğüne başvururlar. 2018-2019 yılları için başvuru zamanı projenin uygulanacağı iller belirlendikten sonra açıklanacaktır.

Hibe Programına Kimler Başvuru Yapabilir

Kararda belirtilen hayvan alımı dışındaki yatırım konularını gerçekleştirmek üzere belirlenen illerdeki Birlikler, hayvan alımı için ise o ildeki birliğe üye, anaç hayvanları Türkvet veri tabanına kayıtlı olan gerçek veya tüzel kişiler başvuruda bulunabilir.

Yetiştiriciler,  her 50 baş anaç koyun- keçi için 1 baş koç/ teke olmak üzere en fazla beş baş koç-tekeye başvurabilir.

Hibe Programından Yararlanmak İçin Başvuruda Bulunacak Gerçek ve Tüzel Kişilerde Aranacak Şartlar

  1. Başvuru yapacak birliklerin merkez birliğine üye olması,
  2. Yeni işletme kuracak veya rehabilitasyon ile kapasite artırımı için başvuracak birliklerden damızlık koç-teke yetiştireceğine dair taahhütname,
  3. Yatırımcılar kredi ve vergi teşviklerinden yararlanabilirler.
  4. Kararname kapsamındaki desteklere başvuru yapan Birliklerin, uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında yetkili kurul ve/veya organlarından karar alması gerekmektedir.

 

DAHA DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN BİZE ULAŞABİLİRSİNİZ