Biz Sizi Arayalım

0 (533) 411 22 78 0 (332) 235 33 90

Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi ile % 50 Hibe Desteği!

% 50 (YÜZDE ELLİ) HİBE DESTEĞİ

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA

BİREYSEL SULAMA DESTEKLERİNİN DESTEKLENMESİ

(TEBLİĞ NO: 2016/13)

bireysel-sulama-sistemleri

YATIRIM KONULARI, UYGULAMA İLLERİ, YATIRIMIN TAMAMLANMA SÜRESİ VE BAŞVURU SAHİPLERİNDE ARANAN ÖZELLİKLER:

1. Yatırım konuları ve uygulama illeri

Program aşağıdaki 5 (beş) adet yatırım konusunu kapsar;

a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,
b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,
c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,
ç) Lineer sistem, Center Pivot sistem veya Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,
d) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması,

(PROJE TÜM İLLERDE UYGULANIR)

Güncel Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olmak gereklidir.

Başvuru sahipleri, başvuruları kabul edilmesi halinde; hibeye esas mal alım tutarının % 50’si oranındaki katkı payını, ayni katkıyı, referans fiyat farkını ve toplam mal alım tutarına ait KDV’nin tamamını kendi öz kaynaklarından ( başka bir kamu kaynağı kullanmadan ) temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50’sine hibe yoluyla destek verilir. Hibe başvuru formunda (EK-2) belirtilen hibeye esas mal alım tutarının, başvuru değerlendirme aşamasında tespit edilen referans fiyatlar içinde kalan kısmı, hibe sözleşmesinde hibeye esas mal alım tutarı olarak belirlenir. Referans fiyatları aşan kısmı ise referans fiyat farkı olarak belirlenir ve tamamı yatırımcı tarafından karşılanır.

Hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler için 100.000.- TL, tüzel kişiler için 200.000.- TL’yi geçemez. Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan kısım yatırımcı tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

HİBE DESTEĞİ ALMAK İÇİN HEMEN BİZE ULAŞIN

>>>>DETAYLI BİLGİ: 0 (533) 411 22 78<<<<